Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτηση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Εισάγετε τα στοιχεία σας σε μια απο τις παρακάτω κατηγορίες συμβάσεων.

ΣΕΔΠΕΚΑΤ Νέα Σύμβαση Ιδιωτικού έργου

Νέα Σύμβαση Ιδιωτικού έργου

Αφορά Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα ) οι οποίοι θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο (π.χ. ανέγερση, κατεδάφιση) και θα εκδοθεί απόδειξη.

Εισαγωγή Στοιχείων
ΣΕΔΠΕΚΑΤ Νέα Σύμβαση έργου Εταιρείας

Νέα Σύμβαση έργου Εταιρείας

Αφορά κατασκευαστικές Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις (Μη Φυσικά Πρόσωπα) οι οποίες θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο τους και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων
ΣΕΔΠΕΚΑΤ Νέα Σύμβαση έργου Εργολάβου (Ανάδοχου)

Νέα Σύμβαση έργου Εργολάβου (Ανάδοχου)

Αφορά εργολάβους - ανάδοχους έργων, Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις (Μη Φυσικά Πρόσωπα) οι οποίοι θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων
ΣΕΔΠΕΚΑΤ Νέα Σύμβαση Μεταφορέα

Νέα Σύμβαση Μεταφορέα

Αφορά Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις μεταφοράς υλικών οι οποίες θα συμβληθούν με το Σύστημα για όλα τα έργα που αναλαμβάνουν την μεταφορά υλικών και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων