Καλώς ήρθατε στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. για την κατάρτηση νέων συμβάσεων

Εισάγετε τα στοιχεία σας σε μια απο τις παρακάτω κατηγορίες συμβάσεων.

Card image cap

Νέα Σύμβαση Ιδιωτικού έργου

Αφορά Ιδιώτες (Φυσικά Πρόσωπα ) οι οποίοι θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο (π.χ. ανέγερση, κατεδάφιση) και θα εκδοθεί απόδειξη.

Εισαγωγή Στοιχείων
Card image cap

Νέα Σύμβαση έργου Εταιρείας

Αφορά κατασκευαστικές Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις (Μη Φυσικά Πρόσωπα) οι οποίες θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο τους και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων
Card image cap

Νέα Σύμβαση έργου Εργολάβου (Ανάδοχου)

Αφορά εργολάβους - ανάδοχους έργων, Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις (Μη Φυσικά Πρόσωπα) οι οποίοι θα συμβληθούν με το Σύστημα για ένα συγκεκριμένο έργο και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων
Card image cap

Νέα Σύμβαση Μεταφορέα

Αφορά Εταιρείες ή Ατομικές επιχειρήσεις μεταφοράς υλικών οι οποίες θα συμβληθούν με το Σύστημα για όλα τα έργα που αναλαμβάνουν την μεταφορά υλικών και θα εκδοθεί τιμολόγιο.

Εισαγωγή Στοιχείων